Rybnik

Wdrożenie w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku dotyczyło modernizacji systemu monitoringu wizyjnego dla oddziału psychiatrycznego sądowego o wzmocnionym zabezpieczeniu.

W ramach projektu zainstalowano 65 stacjonarnych kamer IP oraz 5 szybkoobrotowych kamer IP. Do rejestracji obrazu służą 3 rejestratory połączone z serwerem oraz macierzą dyskową.

W celu zapewnienia wysokiej jakości transmisji, dla potrzeb systemu wykonana została dedykowana sieć okablowania strukturalnego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną wyposażoną w podtrzymywanie zasilania przy pomocy UPS-a. System wykorzystuje opracowane przez naszą firmę dedykowane dla szpitala oprogramowanie. Do budowy systemu wykorzystane zostały kamery, monitory oraz rejestratory firmy Ikegami. Serwer, macierz dyskowa oraz urządzenia sieciowe wyprodukowała firma HP.