Systemy Gaszenia Gazem

Serwerownia jest obecnie kluczowym punktem sieci teleinformatycznej w firmie. Utrata strategicznych danych, sprzętu lub nawet krótka przerwa w działalności, może oznaczać straty przychodów, klientów i zysku. Co więcej, środki gaśnicze takie jak woda czy proszki, również mogą powodować uszkodzenia, czułych urządzeń elektronicznych. Dlatego tak ważna stała się właściwa ochrona przeciwpożarowa serwerowni - pożar odpowiednio wcześnie wykryty, może zostać ugaszony, zanim wyrządzi jakiekolwiek straty. Pozwoli to na bardzo szybkie wznowienie działalności.

System gaszenia gazem, jako jeden z elementów Bezpiecznej Serwerowni, ma za zadanie nie tylko wykrywanie i ostrzeganie, ale również błyskawiczne reagowanie, czyli gaszenie pożaru. W przypadku serwerowni, gdzie mamy do czynienia z urządzeniami elektrycznymi stanowiącymi infrastrukturę IT, gaszenie pożaru wodą czy proszkami, nie jest możliwe. Dlatego, najczęściej wykorzystywane są systemy działające w oparciu o środek gaśniczy o nazwie HFC 227ea – inna nazwa handlowa, to FM-200®.

Gaz HFC 227ea, jest środkiem gaśniczym nowej generacji, wprowadzonym w celu zastąpienia wyjątkowo skutecznych, lecz szkodliwych halonów. Proces gaszenia, polega na całkowitym wypełnieniu chronionej przestrzeni środkiem gaśniczym. Cząsteczki gazu wykorzystują zjawiska fizyczne - absorbują ciepło z procesu spalania, w wyniku czego temperatura płomienia spada poniżej punktu zapłonu, dławiąc w ten sposób ogień.

Właściwości gaśnicze HFC 227ea zostały przebadane, m.in. przez amerykańskie instytuty UL (Underwriter's Laboratory) oraz FMRC (Factory Mutual Research Corporation).

 

Kilka podstawowych zalet gazu HFC 227ea:

  • cechuje go wysoka skuteczność, porównywalna z wycofanymi z uwagi na szkodliwość halonami,
  • jest „czystym” środkiem gaśniczym, nie pozostawiającym zabrudzeń na powierzchni sprzętu,
  • nie przewodzi elektryczności,
  • eliminuje ryzyko uszkodzenia sprzętu przez środek gaśniczy (szok termiczny),
  • nie ogranicza możliwości oddychania – dlatego jest całkowicie bezpieczny dla ludzi,
  • posiada atest Państwowego Zakładu Higieny oraz certyfikat CNBOP.

 

HFC 227ea cechuje się ODP=0, czyli nie powoduje niszczenia warstwy ozonowej. Ponadto, posiada krótki czas rozkładu naturalnego w atmosferze.

Nasz zespół ma wiedzę i doświadczenie we wdrożeniach systemów gaszenia z wykorzystaniem gazu HFC 227ea. Dostarczamy naszym klientom profesjonalne rozwiązania przeciwpożarowe, w oparciu o sprawdzone i atestowane środki gaśnicze. Zapewniamy również przeglądy już użytkowanych instalacji.