Z przyjemnością informujemy o podpisaniu umowy z Urzędem Miasta Żory.
Zakres usługi obejmuje pełnienie nadzoru technicznego i merytorycznego nad realizacją projektu "Internet dla wszystkich" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 " Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" należącego do Priorytetu II "Społeczeństwo informacyjne", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.