Podpisaliśmy umowę na kompleksowe wykonanie bezpiecznej serwerowni w zakładzie produkcyjnym firmy Stalprodukt S.A. Serwerownia zostanie wyposażona w systemy zapewniające bezpieczne działanie w ruchu produkcyjnym dzięki jej wyposażeniu w systemy gwarantowanego zasilania UPS oraz gaszenia gazem FM200.