Miło nam zakomunikować iż nasza firma podpisała umowę na wykonanie okablowania strukturalnego, instalacji zasilającej dedykowanej i gospodarczej oraz dostawę centralnego UPS o mocy 100 kVA . Umowa została zawarta z jedną z większych, polskich firm teleinformatycznych.