Wraz z Szpitalem Jana Pawła II, podpisaliśmy umowę na wykonanie audytu funkcjonalności infrastruktury sieciowej.