W połowie lutego bieżącego roku  nasza firma zakończyła, prowadzony od początku roku, audyt funkcjonowania infrastruktury sieciowej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie.

Zakres prac audytowych obejmował:

  • ocenę stanu okablowania strukturalnego,
  • ocenę stanu okablowania światłowodowego,
  • pomiary parametrów przesyłu łącz światłowodowych oraz miedzianych,
  • sprawdzenie warunków środowiskowych panujących w węzłach  sieciowych,
  • ocenę sieci zasilającej węzłów wraz z przeglądem UPS'ów,
  • ocenę istniejącej topologii fizycznej oraz logicznej sieci,
  • ocenę bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania sieci w oparciu o istniejące urządzenia sieciowe i logi systemowe,
  • analizę zasobów sieci z punktu widzenia aktualnych zastosowań  i wykorzystywanych aplikacji,

 

Wyniki audytu spełniły zadania, dla którego był on prowadzony. Sposób prowadzenia prac jak również forma przekazanej dokumentacji audytowej spotkała się z akceptacją i uznaniem Inwestora. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszego doświadczenia przy ocenie stanu własnej infrastruktury IT i planowaniu nowych inwestycji.